To zastupoval učitel Jiří Nový:
„Byl jsem pověřen, abych se v dramatické výchově věnoval třeťákům. Letos poprvé ji učíme jako samostatný předmět. Vycházím ze svých zkušeností muzikoterapeuta, v této oblasti pracuji s klienty v Arkadii. A protože si myslím, že učitel by se měl vzdělávat celý život, rád bych pochytil nějaké nové poznatky a inspirace,“ přiznal Nový. Lenka Oborná je učitelkou v Mateřské škole Zelená v Teplicích. Podle ní lze při práci s předškolními dětmi využít prvků dramatické výchovy téměř při každé činnosti.

Učitelka Hana Zubrová přijela z Hrobu . Ačkoli neučí v první třídě, kde předmět dramatická výchova figuruje, o seminář projevila zájem, neboť s dětmi pracuje v kroužcích. „Považuji to za svoje obohacení a jsem zvědavá, jestli načerpán nějaké nové informace,“ přiznala Zubrová. Milena Turková učí na Základní škole Buzulucká, kde vede dramatický kroužek. „Vyhledávala jsem informace na internetu a narazila přitom na časopis Dramatická výchova, jehož je dr. Provazník spoluautorem. Komunikovali jsme spolu na dálku a teď jsem využila příležitosti, abychom se setkali,“ prozradila Turková. Dodává, že témat pro dramatickou výchovu je skutečně velmi málo.“

Možnost zúčastnit se semináře si pochvalovala také Martina Slavíková z Litoměřic. „Mě zajímá cokoli. A je mi líto, že školení pro učitele je tak málo. Centrum vzdělávání pro učitele v Litoměřicích nefunguje, v Ústí je toho málo, snad jenom Louny jsou v tomto směru lepší. Jsem moc ráda, že na nás teplická pedagogicko psychologická poradna začala myslet,“ prohlásila Slavíková.
Seminář byl orientován především na praktická cvičení. Účastníci obdrželi osvědčení akreditované MŠMT. Setkání zorganizoval Jan Liška, vedoucí oddělení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogicko psychologické poradny Ústeckého kraje se sídlem v Teplicích. Po cyklu úspěšných přednášek k problematice bulimie a anorexie a výstavě s tím spojené to byl další počin, jímž se Zařízení pro další vzdělávání pedagogů hlásí o slovo.
V pondělí 10. prosince v 15 hodin zve do prostor pedagogicko psychologické poradny na vernisáž prací studentů Gymnázia Teplice, ateliéru výtvarné výchovy Radky Mrvové, nazvanou HRDINOVÉ.