TEPLICE - Přes nesčetné urgence nemá Aubrechtova asistentka Jana Drexlerová pevnou linku dosud ani zapojenou, natož aby užívala další služby, které si u O2 objednala, například internet. Udivilo ji už sdělení zástupců firmy v provozovně na Benešově náměstí, že nemohou učinit najednou tři kroky: „Koncem července jsem po dohodě s Mechanikou požadovala po O2 nejprve převedení pronájmu pevné linky se stejným číslem z původní Mechaniky na mě, současně její přeložení do nového sídla poslanecké kanceláře a zároveň nainstalování internetu.“ Jediné, co firma splnila, k 31. červenci převedla linku s číslem 417 534 506 na nový subjekt: poslaneckou kancelář ČSSD, Janu Drexlerovou. Ta 31. července uzavřela s O2 smlouvu podepsanou Lukášem Markem z provozovny na Benešově náměstí. Podle něj měla být pevná linka do 14 dnů převedena do nové kanceláře ČSSD. Uplynul měsíc a nic se nestalo. V září zavolala Drexlerová přímo na číslo, které v takovém případě O2 udává: 800123456. Po automatickém přepojování tak zvaně od čerta k ďáblu se dozvěděla, že tam žádnou žádost o přeložení pevné linky nemají. Že se to asi ztratilo. A vstřícná operátorka Tlapáková na straně O2 poslala na adresu poslanecké kanceláře k vyplnění nový tiskopis žádosti. „Do čtvrtka 26. září mělo být všechno hotovo a firma O2 měla přistoupit ke třetímu kroku, nainstalování internetu,“ upozorňuje Drexlerová. Je polovina listopadu a na pevnou linku a internet čeká dosud.
Co ale Telefonica O2 odeslat neopomněla, je složenka na zhruba 600 korun za užívání pevné linky v měsíci září. „Znovu jsem se obrátila na O2 a chtěla po nich písemné potvrzení, že tu fakturu platit nemusím. Dodnes nic nepřišlo,“ zlobí se. Stěžuje si navíc na anonymitu takových volání: „Strávíte tím spoustu času, pokaždé se přes automat dostanete k někomu jinému a každému musíte svůj problém znovu vysvětlovat.“
Operátorka Tlapáková s námi mluvit odmítla s tím, že jí to nepřísluší. Prostřednictvím Jany Drexlerové nás odkázala na číslo tiskového oddělení 800163342. Do uzávěrky tohoto čísla se s ním teplický deník marně pokoušel spojit.