„Tuto situaci anoncujeme léta a bohužel se naše prognoza vyplnila,“ prohlásil. Setkání se uskutečnilo z iniciativy Oldřicha Látala v sídle teplické židovské obce. Komorous, ač sám Žid není, má dle vlastních slov k této komunitě velmi blízko.

Přednášku jednoho z nejvýše postavených „bossů“ Policie ČR vyslechla sedmdesátka gymnazistů. „Toxikomanie je jednou z maturitních otázek a problematice drog se v hodinách dva měsíce velmi otevřeně věnujeme,“ konstatoval profesor Jiří Řehák. Jako liberál se domnívá, že mimo školu si studenti mohou dělat, co chtějí. „Z právního ani etického hlediska na ně mimo školu nemáme vliv. Pokud je chceme k něčemu přinutit, tak pouze ve škole, aby se chovali v souladu s nějakými normami,“ prohlásil Řehák. S tím souhlasí i jeho kolega Martin Mülhauf. „Přiznám se, že se toho problému obávám a nevím, jak bych ho řešil, kdybych se s ním setkal například u vlastních dětí.“

Podle Komorouse je to ale právě příliš liberální postoj některých vládních i nevládních organizací a především médií k uživatelům drog, který nás vynesl na zmíněné první místo. „Národní protidrogová centrála pět let navrhuje alespoň úpravu v dostupnosti léků, které obsahují pseudoefedrin. Dokážeme roční nárůst odhalených laboratoří o dvě stě případů a je nám tvrzeno, že to je nedoložitelný problém. Ministr Němec demonstruje na Letné za legalizaci marihuany. Tak co chcete!“ zlobí se policista, který je znám svým nekompromisním postojem k užívání jakýchkoli drog. Jak ale zdůraznil v úvodu své přednášky, jeho policisté nikdy nešli po toxikomanech, nýbrž zásadně pouze po distributorech drog. „Toxíky bereme jako nemocné a v mnohých tragických případech jsme to právě my, na koho se obrátí, když všichni jejich přátelé zemřou.“