Střelecký víceboj SBTS je závodem, kde se kombinuje dovednost střílet přesně do papírového terče v jedné disciplíně a v dalších disciplínách pak střelci střílejí na rychlost na terče padací. V případě sestavy „Domino" jsou terče postavené do dvou zástupů po pěti terčích ve vzdálenosti od cca 20 do cca 25 m a každý střelec má k dispozici jen stanovaných 10 nábojů. Úkolem střelce je sestřelit, pokud možno, všechny kovové terče, přičemž má za každý sestřelený terč 10 bodů. Střílí se na čas, který se odečítá od dosaženého výsledku. Kdo sestřelí terče rychleji, je lepší. Ale pozor, každý netrefený terč, ale i terč sestřelený mimo pořadí, tedy více méně omylem, je ztráta 10 bodů. Každý střelec pak musí zvážit své schopnosti a střílet rychle, ale pořád ještě dostatečně přesně. V případě sestavy „Rojnice" je deset padacích terčů různé velikosti rozmístěno v prostoru ve vzdálenosti cca 15 až 30 m a střelec na ně střílí s neomezeným počtem nábojů tak dlouho, dokud všechny padací terče neleží na zemi. Za každý ležící terč má střelec 10 bodů. Opět se měří dosažený čas, který se odečte od výsledku 100 bodů. Čtvrtá disciplína je kolektivní střelba Repiko (složenina ze slov pistole, revolver, kolektiv). V tomto případě střílí najednou celé družstvo na sestavu 30 ks padacích ocelových terčů různé velikosti, rozmístěné v prostoru ve vzdálenosti od cca 15 do asi 30 m a na jeden papírový terč.

Čas trvání střelby se měří a končí tehdy, když družstvo dostřílí celou sestavu padacích terčů (všechny padací terče musí ležet) a papírový terč. V papíru se počítá 10 nejhorších zásahů a od dosaženého výsledku se odečítá čas spotřebovaný na zvládnutí celé sestavy.

XXII. Střelecký víceboj SBTS ČR

Celá soutěž „Střelecký víceboj SBTS ČR" má dlouholetou tradici a letošní ročník byl již XXII. v pořadí. Na MČR je potřeba se nominovat v systému postupových soutěží v jednotlivých střeleckých oblastech celé ČR. Každého ročníku se může zúčastnit max 15 tříčlenných družstev, přičemž automaticky má zajištěnu účast loňský vítěz a družstvo rady SBTS. Nominovat se tedy může jen 13 družstev. Může se zdát, že to není mnoho, ale při počtu disciplín, které musí každý odstřílet je to tak akorát.

V loňském roce se teplickým střelcům poprvé podařilo sesadit z pomyslného trůnu dlouholeté vítěze z Moravy, družstvo SBTS Svatoslav A a nutno říci, že rozdíl mezi našimi střelci a střelci ze Svatoslavy byl opravdu nepatrný. Tepličtí vloni nasbírali 852,99 b., přičemž střelci SBTS Svatoslav „jen"852,78 b. Jen 0,21 b. dělilo vítěze od druhého místa. Střelecká špička v ČR je velmi vyrovnaná a nikdo prostě nemá nic jisté. Protože loňské MČR bylo v Moravské Třebové, bylo letošní MČR potřeba udělat v Čechách. Volba padla na střelnici v Žalanech u Teplic. Rada SBTS vyhodnotila střelnici v Žalanech, kde má SBTS Teplice svoje zázemí, jako velmi vhodnou pro organizaci této vrcholné akce SBTS a rovněž pozitivně zhodnotila zkušenosti členů SBTS Teplice s organizováním závodů takové úrovně.

Proto byl pořádáním letošního MČR ve střeleckém víceboji SBTS pověřen právě teplický klub SBTS. Závod se na střelnici v Žalanech konal v sobotu 27.9.2014 za krásného podzimního počasí, které umí vykouzlit jen babí léto. Vítězné družstvo ve složení Pavel Horký, Jan Prepletaný a Jiří Šorer získalo 838,95 b. Na druhém místě byli rovněž „Severočeši" SBTS Most, ve složení Ladislav Hodinka, Vít Pech, Ladislav Volhejn s bodovým ziskem 830,85. Celkové výsledky lze najít na webových stránkách KVZ Teplice www.kvzteplice.cz . K plynulému průběhu soutěže pomohly děti z místní základní školy Žalany, které pomáhaly stavět padací terče. Pro všechny střelce a další přítomné pak bylo jistě nevšedním zážitkem, když při zahájení závodu zazněla st. hymna nikoliv z reproduktorů, jak tomu bývá obvykle na jiných střelnicích, ale když st. hymnu zazpíval dětský sbor ZŠ Žalany pod vedením pí. učitelky Hyťhové. Na zajištění závodu se partnersky podíleli tradičně firmy Axum Bohemia, Belecandles, Kovpal a Obalexpres. V dnešní době, kdy podpora sportu na Teplicku, ale až na malé výjimky, i v celé ČR je téměř nulová, je pro nás taková podpora opravdu velmi důležitá. Všem děkujeme a velmi si vaší podpory vážíme.

Jan Prepletaný, SBTS Teplice