„Neděláme si iluze, že tato naše společná snaha osloví všechny nepřizpůsobivé občany. Je to zejména pro ty, kteří chtějí. Chceme se zaměřit na děti, mládež a rodiny s dětmi," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády začne v Dubí fungovat od začátku července. Námluvy začaly probíhat už loni. Město Dubí prošlo výběrovým řízením. Spolupráce je domluvená na tři roky a má několik fází. „Hlavní oblasti, kde chceme působit, jsou prevence kriminality, zřízení nízkoprahového centra, zřízení mateřského centra a vytvoření poradny pro pomoc lidem v dluhové pasti. To jsou oblasti, o kterých víme, že je bude využívat široké spektrum obyvatel. Mnoho lidí si totiž myslí, že tyto projekty jsou určeny pouze pro romskou populaci. Není to pravda, protože v dluhové pasti je mnoho obyvatel i mimo romskou komunitu a práci mateřského centra běžně využívá mnoho maminek i z takzvaně majoritní společnosti," dodal starosta Pípal.

Agentura před časem působila i v Duchcově. Město s ní nenašlo společnou řeč a spolupráci brzy ukončilo. Agentura se dostala do křížku s radnicí potom co uveřejnila výzkum o privatizaci šestnácti bytových domů převážně s nepřizpůsobivými občany. Ve studii poukazovala na fakt, že prodejem bytů se zhorší životní situace nájemníků. Vedení města bylo jiného názoru.

„Agentura se v Duchcově snaží zabránit zastupitelům v privatizaci několika domů v historické části města. Kdyby město mělo dostatek prostředků na rekonstrukci těchto domů, logicky by bylo také nuceno přistoupit k přiměřené úpravě nájmů v těchto domech. Agentura však městu nedoporučuje do těchto domů investovat a doporučuje tím zakonzervování stávajícího stavu. Brání tedy rozvoji této části města. Navíc se ve studii pracuje s dělením obyvatel na Romy a Neromy. Toto dělení duchcovští zastupitelé striktně odmítají a i do budoucna jsou rozhodnuti dělit občany pouze na slušné a problémové," řekla tehdy starostka Duchcova Jitka Bártová.

Ústecký kraj je jeden z krajů s nejvyšším počtem spáchaných trestných činů v České republice, z toho okres Teplice je na prvním místě. Dubí není jediným městem, které má svoji „vyhlášenou" lokalitu. Své o drogách, nepořádku a rušení nočního klidu vědí třeba v Proseticích v Teplicích, nebo v Duchcově na tzv. Jižním městě. Na hodně nepřizpůsobivých obyvatel narazíte na krupském sídlišti Maršov nebo také v Bílině na Sídlišti u nového nádraží. (kos)