Dubská radnice totiž chystá cyklus varhanních koncertů pod názvem Dubské varhanní léto. „Program je připraven tak, že první koncert bude na konci června, druhý na konci července, pak budou následovat v srpnu Dubské slavnosti a třetí koncert bude v září u příležitosti oslav 112. výročí posvěcení kostela Panny Marie,“ sdělil starosta Dubí Petr Pípal.

Generální oprava varhan přišla město na 1,2 milionu korun. Dubský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je jedinečnou kulturní památkou. Trojlodní bazilika ve stylu benátské gotiky působí díky bílému a červenému mramoru v krajině Podkrušnohoří velmi exoticky. Jde o nejseverněji položenou benátskou stavbu na světě.