Strom, smrk, nebo jedle, by měl být 7 – 10 metrů vysoký, pravidelně rostlý, a to v místě vhodném pro příjezd autojeřábu a další techniky nutné pro jeho pokácení a převoz. Pokud se takový strom nachází na vašem pozemku a uvažujete o jeho pokácení, tak kontaktujte zaměstnance technického odbor pana Jačku, a to přes mobil 778 752 588 či e-mail jacka@mesto-dubi.cz.