Vydali jsme se do ulic mezi tamní baráčníky. Mimochodem, mají tam i pěkný fotbalový stadiónek. Možná si ještě někdo pamatuje, jak tam dříve bylo škvárové hřiště.

close info Zdroj: Deník zoom_in Až v roce 1594 se objevuje v novosedlické matrice první zmínka o Pozorce, která se však tehdy jmenovala Malý Egypt. Teprve později pro ni stanovili pojmenování Zuckmantel. Do poloviny 19. století byla Pozorka malou zemědělskou vesnicí, v druhé polovině století se však změnila v průmyslovou obec. Vedle chemické továrny Blumberg a Rindskopf zde začala pracovat Teplická válcovna na výrobu ocelových plechů, kolejnic a dalších železářských komodit. Z ní se později stala sklárna na výrobu litého a barevného skla, dnešní Barevka. V roce 1909 pak vznikla další sklárna na lisované, duté, obalové a barevné sklo J. Slanina.

Od sedmdesátých let 19. století se v okolí otevírají také první uhelné doly a to vše zapříčinilo nebývalý rozvoj obce. V současné době spadají do katastru Pozorky tři velké sklárny.

V centru Pozorky stojí kaple s věží a se zvonem. Pochází z roku 1858. Zasvěcená je sv. Janu Nepomuckému.