„Jedná se o naprosto přesně specifikovaný způsob vedení a řízení městského úřadu tak, aby bylo zabezpečeno zprůhlednění funkce úřadu,“ vysvětluje dubský starosta Petr Pípal.

Cílem je, aby na radnici při různých úkonech nedocházelo k omylům. Všechny základní úkony úřadu budou totiž popsány v systému řízení jakosti. Vše se bude pravidelně kontrolovat a dubská radnice bude muset certifikát obhájit.

Jednou z podmínek pro získání a udržení certifikátu ISO bylo pro Dubí i vybudování nových a kvalitních webových stránek. To se povedlo.

Oficiální web je pravidelně aktualizovaný a nabízí mnoho informací. Asi jediné, co zde chybí, jsou nějaké novinky či aktuality o tom, co se ve městě chystá.

Systém managementu jakosti ISO je dnes velmi rozšířeným a uznávaným systémem.

Mnohé organizace i firmy systém zavádějí pro zvýšení prestiže a také věrohodnosti.