„Rekonstrukce úseků kanalizace a vodovodu v Dubí zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 150 připojených obyvatel. V celém regionu působnosti SVS z letošní celkové částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 75%, tj. téměř 950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti," řekl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti

Stávající jednotná betonová a kameninová kanalizace o vnitřních průměrech 400, 300, 250 a 200 mm neznámého stáří zajišťuje v uvedené lokalitě odvádění odpadních vod z přilehlých objektů. Je ve špatném technickém stavu, proto dojde k její rekonstrukci. Stávající vodovodní řady vedené v souběhu s kanalizací zajišťují nejen lokální zásobování pitnou vodou pro přilehlé objekty, ale i zokruhování sítě. K rekonstrukci je navržen pouze litinový řad vnitřního průměru 60 mm z roku 1934. Litinový řad vnitřního průměru 150 mm z roku 1968 je v dobrém stavu a výměnu nepotřebuje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 58,2 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 294,3 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z polyetylénu o vnitřním průměru 80 mm v délce 266,2 metrů.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících 36 domovních kanalizačních a 36 vodovodních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 22 staveb za 101 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 115,6 milionů korun.(red)