Myšlenka motivovat nepřizpůsobivé občany odměňováním stravenkami do veřejné jídelny za udržování pořádku v okolí domu. O ničem se však zatím nerozhodlo. Starosta Dubí Petr Pípal byl překvapen tím, jak zavádějící reportáž odvysílala v úterý televize Nova, přestože jí celou problematiku důkladně vysvětlil.
Dubská radnice chce zasáhnout proti vzrůstající kriminalitě a nedodržování veřejného pořádku ve městě, především pak v Pozorce, rozsáhlým bezpečnostním projektem. Na potlačení kriminality a dodržování pořádku chce město působit především prostřednictvím městské policie, jejíž sídlo se přesune do Pozorky. Podle dubského starosty Petra Pípala však nelze jít jen cestou represí. U rodin na opravdu nízké sociální úrovni postihy většinou nestačí, mnohdy se míjí účinkem. „Proto hledáme možnosti využití jakýchsi motivačních prvků,“ vysvětluje Pípal. V Pozorce budou působit sociální pracovníci. Budou s nepřizpůsobivými lidmi komunikovat, hodnotit je a výchovně působit, třeba na základě určitých bodů pak tyto lidi odměnit například stravenkami do veřejné jídelny. Starosta však dodává, že celá věc musí být zkonzultovaná a dobře promyšlená. Je to jen malý zlomek obrovského projektu.
Bílinský romský poradce Štefan Tomáš naopak považuje snahu dubské radnice za velmi pozitivní.