Ze začátku bude velitel dubských strážníků téměř denně v kontaktu s novosedlickou radnicí, aby se služby nastavily přesně podle potřeb obce a co nejefektivněji. Postupně se tedy bude „ladit“, co, kde a jak bude potřeba. Pro službu v Novosedlicích jsou vyhrazeni 4 strážníci, tedy dvě dvoučlenné hlídky a jedno motorové vozidlo, to bude dodáno během týdne či deseti dnů. „Zatím je to plánováno jako stabilní dvoučlenné hlídky,“ vysvětluje starosta s tím, že v případě potřeby se pak hlídky třeba budou rozdělovat. Jistě se najdou příležitosti, při kterých by dva strážníci byli zbyteční a bohatě postačí jeden.
Novosedlický starosta si od dubských strážníků slibuje především zvýšení bezpečnosti v obci a také vytlačení bezprizorní a problémové mládeže, která se do Novosedlic doposud sjížděla z okolí. S omladinou, užívající drogy a alkohol nebo mladými vandaly pak samozřejmě souvisí mnoho dalších problémů. Dubští strážníci proto budou mít posílenou hlídkovou činnost o hodinu a půl, oproti krupským. Velkou výhodou je také zanedbatelná vzdálenost od Dubí. „Chodí tu dvě dvojice, dostali zde proškolení, klíče a od úterý začnou fungovat naostro,“ popisuje novosedlický starosta Karel Kalaš první den strážníků v Novosedlicích.
Strážníci mají k dispozici na úřadě kuchyňku, WC a prostor s počítačem nezbytný pro řešení přestupků atd.
Nyní tedy bude potřeba vysledovat problémové lokality, denní či noční období a podle toho uzpůsobit harmonogram hlídek.