U Lidového domu v Pozorce se sešli představitelé města Dubí s dětmi ze základních škol, studenty Perspektivy a několika občany. Vzpomínková slavnost má v Pozorce několikaletou tradici. Organizátorka Marta Morávková uvedla, že tradice vznikla asi v 90. letech. Hlavním důvodem každoročního setkávání je uvědomit si hrůzy války a vzpomenout na její oběti. K pomníku obětem byl nejprve položen věnec a květiny, na fotce starosta Petr Pípal a místostarostka Petra Doubková. Následoval proslov a písně dětí a studentů.