„Důležitá je rovněž jejich účast na námětových cvičeních, mezi něž v loňském roce patřilo i cvičení mezinárodní; to se konalo v obci Bärenfels v Sasku a jeho námětem byl únik čpavku v kompresorovně v areálu provozovatele bobové dráhy," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

V Dubí se daří vychovávat i nové malé hasiče. „V měsíci dubnu, kdy proběhl nábor mladých hasičů, se přihlásilo 30 dětí. Podle informace ze zprávy hasičů je dodnes účast nejmladších hasičů v kroužku, který probíhá jednou týdně vždy v průběhu pátečního odpoledne, velká a jejich zájem o hasičskou profesi je tak znatelný," dodal starosta.

ŽÁDAJÍ O DOTACI

Město Dubí také schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora mladých hasičů v Dubí", a to z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje.

„Souhlasili jsme se závazkem spolufinancování tohoto projektu ve výši 10 procent z celkových uznatelných nákladů. Jsem rád, že i nadále se zájem o hasičskou práci mezi dubskými dětmi a jejich rodiči setkává s dobrou odezvou, že kroužek malých hasičů je navštěvován a právě tento projekt poslouží k pořízení chybějícího vybavení pro naše nejmenší hasiče, protože takové vybavení je zapotřebí k nácviku při požárním sportu," sdělil starosta Dubí Petr Pípal.