Problematické v tom, že je zde například větší koncentrace sociálně vyloučených občanů, často Romů.
V Duchcově, který se vyznačuje především problematickou jižní částí města, začalo působit Občanské sdružení Květina. Rozjíždí zde projekt s názvem Žít spolu. Cílem projektu je pomocí volnočasových a vzdělávácích aktivit a metod sociální práce snižovat sociální vyloučení dětí a mládeže v dané oblasti.

Konkrétní oblast na kterou je projekt zaměřen se nachází v jižní části města Duchcova. „Za problémovou ulici v této oblasti můžeme označit Br. Čapků a další 4 ulice tamtéž. Jde o starou zástavbu v soukromém vlastnictví, která je obydlena zejména vysokým počtem romských rodin. Objevují se zde zatím neřešitelné sousedské problémy. Děti a celé rodiny se zde sdružují na ulici, v letních obdobích až do pozdních nočních hodin,“ vysvětlila Barbora Bočková ze sdružení Květina. Situace se podle ní komplikuje také tím, že majitelé zmiňovaných domů do Duchcova sestěhovávají romské rodiny z okolních obcí – většinou se jedná o rodiny problémové. Původní obyvatelé tuto čtvrť města raději opouští, pokud jim to finanční možnosti dovolí.

Město v projektu také pomůže

Cílovou skupinou projektu jsou převážně děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku ze sociálně slabého a nepodnětného rodinného prostředí vymezené lokality. „Naše sdružení rozšířilo v letošním roce své služby. Z aktivit, které byly realizované pouze v Jeníkově, jsme se zaměřili přímo na Duchcov. Zde zahájilo provoz Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Květina. Fungujeme každé pondělí středu a pátek od dvou do sedmi,“ vysvětlila Barbora Bočková ze sdružení Květina. Zatím však klub funguje v soukromých prostorách. Přáním sdružení je navázat úzkou spolupráci s městem Duchcov.
O tom, zda Duchcov poskytne klubu nějaké městské prostory, se již jednalo. Jak vysvětlil duchcovský místostarosta Zbyněk Šimbera, Duchcov je této aktivitě nakloněn. „Hodnotíme to kladně a rozhodli jsme se to zkusit. Město chce vyčlenit nějaké nebytové prostory a dát projektu šanci do konce roku. Pokud to půjde, budeme pokračovat,“ říká Šimbera.

Více o projektu se můžete dozvědět ZDE