Jedná se o další možnost pohřbívání zesnulých, která na duchcovském hřbitově chyběla. Město ještě do budoucna počítá s výstavbou dalších dvou etap kolumbária. Kolumbárium je stavba povětšinou na hřbitově určená pro ukládání pohřebních uren.