Proto mnohé obce již své bytové fondy zčásti nebo úplně zprivatizovaly. Jak vysvětlil duchcovský místostarosta Zbyněk Šimbera, prodat by se podle prvotního plánu zhruba půlka bytů, které město vlastní. Konečné slovo ale budou mít odborníci, kteří pro město zpracují studii co vůbec prodat a za kolik. Šimbera vysvětluje, že struktura bytů, které si město nechá, bude různorodá. Hlavní roli při rozhodování o tom, co si nechat bude samozřejmě hrát nákladovost na správu těchto bytů.