Autoři výstavy Petr Vagner a Jiří Bureš představují návštěvníkům každodenní život na frontách první světové války i doma v zázemí. První část výstavy je věnována Duchcovu a jeho okolí v době válečné, spatřit zde můžeme fotografie rukujících vojáků, obrázky vojenských špitálů, které v Duchcově fungovaly, snímky zajateckého tábora pro ruské vojáky u Ledvic nebo soubor fotografií válečných uprchlíků z Haliče a Itálie, kteří v prvních letech války přišli do našeho kraje. Výstava zachycuje i rekvizici zvonů, sbírky barevných kovů, patriotické náhražkové prsteny a drobnosti. K vidění je i válečný porcelánový moždíř, který nahradil dosud používané moždíře mosazné.

Život vojáků na frontě dokumentují četné fotografie, pohlednice a soubor zbraní palných i chladných. Mezi nimi nalezneme i hlavní zbraň rakouské pěchoty, pušku Steyr Mannlicher vz. 1895, zapůjčenou z Oblastního muzea v Chomutově, která nese stopy průstřely pažby, při kterém údajně zachránila život svému majiteli. Divácky atraktivní je těžký ruský kulomet Maxim vz. 1910 nebo italský zákopový granátomet. Z vojenské výstroje se k Duchcovu váže i rakouská polní lopatka, které v průběhu války vyráběla duchcovská továrna na kovové zboží Vichr. Obrazové materiály i trojrozměrné předměty doplňují úryvky ze vzpomínek pamětníků, vojáků, ukázky z vojenské korespondence nebo zápisů z deníků. Neocenitelným zdrojem v tomto ohledu byly válečné deníky šikovatele Antonína Urbana (1891-1918), ve kterých barvitě popisuje atmosféru bojů v severní Itálii.

Výstava „Za císaře pána!" v Muzeu města Duchcova potrvá do 3. prosince 2014. Veřejnosti je přístupna každý všední den od 9.00 do 17.00 hod.

Zachovej nám, Hospodine,

Cisaře a naši zem!

Dej, ať z víry moc Mu plyne

Ať je moudrým vladařem!

Hajme věrně trůnu Jeho

Proti nepřátelům všem:

Osud trůnu Habsburského

Rakouska jest osudem.

JIŘÍ BUREŠ