Po rekonstruovaných mlatových cestičkách, ze kterých se práší a po nichž nelze jezdit na kole a inline bruslích, lidé poukazují na nesvědomitou údržbu a diletantsky prováděnou obnovu zeleně. „Nové stromy jsou často už při výsadbě ve velice špatném stavu. Konkrétně čtyři jehličnany u rybníčku za zahradním domkem. Byly mrtvé a přesto je tam firma na začátku zimy vysadila,“ zlobí se Veronika Prchalová. Spolu s manželem pro zámeckou zahradu žijí a téměř denně jí procházejí: „Co se týče zeleně, pozorujeme, že péče o ni není dostačující,“ dodává.

Více čtěte v zítřejším (pátečním) teplickém deníku…