Řidiči budou muset uzavřený úsek hlavního tahu objíždět přes vedlejší ulice. Z důvodu stavebních prací nebude fungovat autobusová zastávka Mariánský dvůr ve směru z centra, a to v termínu od 28. 4. do 10. 10. V období od 14. 6. do 29. 8. bude zaveden výlukový provoz MHD.

Plán na práce a omezení provozu v Duchcovské uliciPlán na práce a omezení provozu v Duchcovské uliciZdroj: Deník„Udělat se to musí. Snažili jsme se práce zkoordinovat se zúčastněnými složkami tak, aby bylo co nejméně omezení provozu,“ uvedl primátor Hynek Hanza. V Duchcovské ulici je už nyní v některých částech omezené parkování, vždy podle potřeby a postupu prací. Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace je v plánu uzávěra ulice od křižovatky s ulicí Mostecká po křižovatku s ulicí Liberecká.

Uzavírka proběhne v termínu:
15. 4. - 13. 6. 2021 - částečná uzavírka ulice Duchcovská
14. 6. - 29. 8. 2021 - úplná uzavírka ulice Duchcovská (objízdná trasa povede ve směru z centra ulicí Lounská – Litoměřická – Liberecká, ve směru do centra ulicí U Nemocnice – Americká – Lounská)
30. 8. - 15. 10. 2021 - částečná uzavírka ulice Duchcovská

Plán na práce a omezení provozu v Duchcovské uliciPlán na práce a omezení provozu v Duchcovské uliciZdroj: Deník„V uvedené lokalitě je úsek vodovodní řadu z roku 1945 a dva úseky z roku 1960. Jsou už dožilé s narůstajícím počtem poruch,“ konstatoval mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík. Pod zemí v silnici vede také kanalizační stoka, u které kamerové prohlídky prokázaly praskliny. Proto ji vodaři v rámci výkopů vymění. Pro obyvatele vodaři v ulici natáhnou provizorní vodovod, aby měli zajištěnou dodávku vody po celý průběh letní rekonstrukce.

Uzavírka se dotkne ulic:
21. 6. - 20. 8. 2021 - ulice Londýnská bude ve směru od Ruské po Duchcovskou slepá, vyparkovaná, zobousměrněná
5. 7. - 20. 8. 2021 - uzavřen vjezd do ulice Letecká, uzavřen vjezd do ulice Na Spravedlnosti, ulice Mostecká bude ve směru od ulice Ruská po Duchcovskou slepá, vyparkovaná, zobousměrněná

Investorem vodovodní části oprav je SVS. Podle smlouvy má být stavba dokončena do 15. října 2021. Podle mluvčího Hladíka je to jedna z akcí pro okres Teplice, kde má SVS pro rok 2021 v plánu celkem 12 staveb v celkovém objemu přibližně 90 milionů korun bez DPH.

V souvislosti s výkopovými pracemi bude omezeno parkování vozidel v ulici Duchcovská, a to podle harmonogramu:
30. 3. - 15. 10. 2021 - v úseku Mostecká - Londýnská po levé straně směr z centra
15. 4. - 29. 8. 2021 - v úseku Letecká - Liberecká po pravé straně směr z centra