Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Duchcově přijímá od ledna 2016 žádosti o příspěvek na úhradu jízdného v autobusové dopravě v rámci dopravního systému Ústeckého kraje.

Příspěvek je určen pro občany města Duchcova starších 70 let, k žádosti je nutné předložit občanský průkaz, osobní bezkontaktní čipovou kartu DÚK, doklad o dobití osobní bezkontaktní karty DÚK částkou minimálně 500 Kč. Výše příspěvku činí 500 Kč na kalendářní rok.

Žádosti úředníci města Duchcov přijímají na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Duchcov ul. Míru 1, II. poschodí. Kdo nezvládne vyjít do druhé patra, má možnost využít zvonku, který je umístěn v přízemí budovy pracovnice následně přijde do přízemí. (red)