Děti tu vytvoří jednoduchou loutku, kulisy a společně secvičí představení pro rodiče. Loutkohraní je určené pro děti od II. třídy ZŠ. Pro účastníky je zajištěný oběd. Sraz je v 8.30 hodin v DDM, kde se můžete přihlásit v recepci.