„Postupně obnovíme zájmové činnosti u kroužků, kde bude možno dodržet soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy a školská zařízení,“ sdělil ředitel DDM Teplice Aleš Perch. Podmínkou pro účast na kroužcích je rodiči podepsané prohlášení o čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tiskopis lze najít na webu DDM.