Duchcovský zámek se stal dějištěm části videoklipu Indiánky, který Lenka Dusilová natáčela na zámku v únoru letošního roku. Již tehdy zpěvačka uvedla: „V zámecké zahradě mě zaujala chátrající Reinerova freska v pavilonu ze 70. let, který byl postaven po nešťastném zboření špitálního kostela kvůli zamýšlené těžbě uhlí a do kterého byla freska původně zasazena. Na to místo bych se na podzim ráda vrátila s novým solitérským hudebním programem propojeným s vizuálním ztvárněním."

Živé vizuální vystoupení, které doplní benefiční koncert Lenky Dusilové pro Reinerovu fresku, je z dílny kreativního studia Lunchmeat a jeho člena Jakuba Aeldryna. Přímo na místě vznikne živě vytvořená a realizovaná video projekce, postavená na práci s originálním analogovým projekčním strojem. Ručně vytvářené animace budou kombinovány s digitálními efekty a v reálném čase míchány do organické video koláže. Umělec využije reálného pohybu objektů pod kamerou, ale také například zvukově reaktivních vizuálních prvků.

Tvůrčí jednotka Lunchmeat, kterou Lenka Dusilová přizvala k svému koncertnímu vystoupení, se zabývá především originálním využitím projekcí. Jakub Aeldryn, člen této tvůrčí jednotky, se pohybuje na hranici mezi analogovou a digitální technologií. Analogový materiál, a především reálný pohyb v něm obsažený, v sobě skrývají neopakovatelný moment přítomnosti, zatímco digitální nástroje pomáhají tento vjem umocnit a rozšiřovat do dalších tvarů, obrazů a kompozic.

Správa zámku Duchcov vyvíjí v současné době s partnerskými organizacemi aktivity směřující k udržení benefičního projektu, jehož cílem je zajištění vhodných podmínek pro uchování Reinerovy fresky a její následné restaurování. Usiluje rovněž o prezentaci a zprostředkování bližšího poznání zanikající kulturní památky, která svým příběhem deklaruje přístupy památkové péče v poválečné době v průmyslově protěžovaném regionu severních Čech. Freska z roku 1728, sejmutá v roce 1956 z kupole kostela zrušeného barokního špitálu, byla na počátku 80. let osazena do betonového prostředí, které se ale ukázalo jako klimaticky nevyhovující. Pilířem celého projektu je Nadační fond pro záchranu Reinerovy fresky a zajištění vhodných podmínek pro její uchování, zřízený Národním památkovým ústavem v roce 2011, číslo účtu 43-9150720207/0100. Projekt nadace průběžně doprovází kulturní benefiční akce, jejichž cílem je především prezentace a zviditelnění projektu na záchranu zanikajícího Reinerova díla. Z mediálně známých osobností v minulosti tento projekt podpořili například Karel Gott či Lenka Filipová.

Vystoupení Lenky Dusilové se bude symbolicky konat přímo v pavilonu architekta Jana Sokola, ve kterém byla rozměrná freska od barokního mistra Václava Vavřince Reinera (16891743) osazena. Koncert se uskuteční u příležitosti Dnů evropského dědictví, jejichž letošní ročník je tematicky zaměřen na „Památky znovuzrozené". „Stejně jako lze samotný transfer fresky považovat za experiment, který měl v konečném důsledku vést k jejímu pomyslnému znovuzrození, i audiovizuální koncept Lenky Dusilové a Jakuba Aeldryna je typem představení, které doposud nemělo v pavilonu obdobu. Neočekávaný zážitek rovněž slibuje propojení hlasových kvalit zpěvačky s osobitým výrazem s akustikou betonového prostředí, které bylo vždy vnímáno jako oříšek pro nejednoho interpreta", upozornil kastelán zámku Marian Hochel.

Během představení budou přímo na místě k prodeji benefiční pohlednice a další propagační materiál dokumentující příběh a samotnou stavbu pavilonu pro Reinerovu fresku. Návštěvníci koncertu si zároveň budou moci prohlédnout aktuální stav Reinerova díla, který zůstává neutěšený, přestože byla za poslední dva roky investována suma přesahující milion dvě stě tisíc korun na úpravu a tepelnou izolaci vstupů do pavilonu. (red)