Pan Jaroslav (1959) a pan Stanislav (1974), oba dnes již bývalí strážníci Městské policie v Krupce, byli odsouzeni za to, že 11.11.2006 v Krupce – Soběchlebech v 10.50 hodin při výkonu služby městského strážníka města Krupky sebrali trojici milovníků mědi jako věc důležitou pro přestupkové řízení měděné vypálené kabely. Uložili je do kufru služebního vozidla Škoda Octavia s tím, že tuto odvezou na služebnu, kde kabely řádně zaevidují.
Místo toho kabely odvezli do sběrných surovin v Krupce, kde za výkup 20 kg mědi utržili 2380 Kč, a zbylou část zajištěných měděných kabelů odvezli na služebnu Městské policie Krupka. Tam dodatečně 21.11.2006 kabely zaevidovali do knihy zajištěných věcí – tedy opožděně, a proto v rozporu s jejich povinnostmi stanovenými zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Zneužití pravomoci

Dopustili se tím zneužívání pravomoci veřejného činitele. Oba byli odsouzeni k peněžitému trestu ve výměře 15 000 Kč. Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanovil soud náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou týdnů. Pro oba muže to znamenalo zároveň trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání v bezpečnostních sborech na území ČR na dobu 2,5 roku.
Oba odsouzení stále tvrdí, že se ničeho nedopustili. Podle krajského i okresního soudu, ale došlo k této události: Trojice sběračů měděných pokladů byla přistižena, jak opaluje kabely. Cestou na služebnu se obžalovaní zastavili ve sběrně surovin v Krupce, od nich pracovník vykoupil měděné kabely za 2380 korun.

Nesrovnalosti

Strážníci nezanesli uvedeného dne do knihy zajištěných věcí zajištěné kabely, čímž nesplnili svou předepsanou služební povinnost. Obžalovaní se bránili, že jenom opomněli zanést zajištěné kabely dne 11. 11. 2006 do knihy zajištěných věcí na služebně Městské policie v Krupce. Pokud se týká kabelů, které byly dány v ten samý den do výkupu do sběrny surovin, jednalo se o kabely náležející jednomu ze strážníků. „Náhodou je odevzdal do sběru v den, kdy sebrali kabely měděnému komandu.“

Tři měďokopové tvrdili, že zabavená měď zaplnila celý kufr strážnické octavie, ale na služebně byla uložena jenom jedna krabice s měděnými kabely.
Pracovník sběrných surovin u soudu uvedl, že část kabelů odmítl od obžalovaných přijmout, neboť tyto byly neočištěny. Na služebně proto skončily jen neprodané kabely, které hledači mědi nestihli ještě očistit. Proti obžalovaným stojí i skutečnost, že dle sdělení přistižených sběračů měděných pokladů oba strážníci, jako městská ruka zákona, zabavili kabely uchované v krabici a v pytli, na služebnu ale strážníci dovezli měděný poklad pouze v krabici s kabely.

Soud uznal, že za nestandardní považuje jednání obžalovaných, kdy nezprovoznili GPS ve svém služebním vozidle a že měďokopy ihned nepředvedli na služebnu policie k podání vysvětlení a že převzaté kabely řádně nezadokumentovali. „Za nepravděpodobné soud také považuje, že jeden ze strážníků odvážel své kabely do sběrny surovin. To vše byla příliš velká shoda náhod,“ uvedla k rozsudku mluvčí ústeckého krajského soudu Irena Jeřábková.
Okresní soud nakonec usoudil, a odvolací krajský s tím souhlasí, že postačí peněžitý trest a vyslovení zákazu činnosti. Soud totiž vzal v úvahu i časový odstup od spáchání trestné činnosti v roce 2006 do projednání věci soudem.