V těchto dvou ulicích a v krátkém napojení Mírového náměstí na chodník podél silnice I/13 budou rekonstruovány jak pěší, tak silniční komunikace. Práce budou trvat do konce října letošního roku. Při rekonstrukci ulic dojde k úplnému omezení dopravy.