„Týkají se vstupních dveří v průčelí kostela a všech oken kostela, a to včetně náročných prací souvisejících s jejich prosklenými plochami,“ vysvětlil starosta Dubí Petr Pípal.

Společně s městem Dubí se na těchto pracích finančně spolupodílí rovněž Ministerstvo kultury České republiky. „Stejně jako kostel Panny Marie v Dubí, tak i tento kostel tak po skončení všech rekonstrukčních a restaurátorských prací bude dělat dobrou vizitku našemu městu,“ dodal Pípal.

Kostel na Cínovci je nejstarší funkční památkou na správním území města Dubí. Byl postaven na základech staršího kostela ze 13. století. Před časem ho město získalo bezúplatným převodem od Římskokatolické farnosti Cínovec.