V usazeninách u výpusti ekologové naměřili 2000 miligramů hexachlorbenzenu v kilogramu sušiny. Nebezpečnost látky spočívá v tom, že dlouho zůstává prostředí a kumuluje se v živých organismech, například v rybách. Druhá nalezená látka, DDT, není podle výsledků měření v tak vysoké koncentraci, v ČR je ale od roku 1974 zakázaná. Látka se dříve používala k hubení hmyzu, ve vodě se velmi špatně rozpouští.

Podle Greenpeace je používání obou látek zakázané, nařízení vlády z roku 2003 uvádí hodnoty koncentrace látek, které mohou sedimenty obsahovat. „O zdroji lze jen spekulovat, protože Spolchemie oficiálně výpusť nepoužívá od počátku roku 2003. Navíc jsme nenašli v žádných záznamech, že by zde kdy byla podobná koncentrace naměřena,“ uvedl vedoucí toxické kampaně sdružení Jan Freidinger.

Spolchemie odmítá spojení s těmito látkami. „Do Bíliny nic nevypouštíme, všechno jde přes naši čistírnu odpadních vod do městské kanalizace,“ řekla dnes ČTK mluvčí závodu Logrová.

Podle Ladislava Dohnala z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsou látky pro zdraví člověka nebezpečné, jen pokud by jim byl vystaven dlouhodobě, řádově roky nebo desítky let. Záleží ale také na jejich koncentraci. „Dokud někdo s nimi nebude hýbat nebo je nespláchne povodeň, tak lze předpokládat, že jen velmi malé množství se z těchto sedimentů bude uvolňovat do relativně velkého množství vody v Bílině. V podstatě se to velmi malé množství hexachlorbenzenu a DDT ‚naředí‘,“ okomentoval v rozhovoru s ČTK nález Greenpeace. (čtk)