Dotčené území se Česko zavázalo chránit mezinárodní smlouvou. MŽP vydalo souhlasné stanovisko se stavbou větrného parku o instalovaném výkonu 54 megawattů v dubnu, stanovilo si ale 120 podmínek.

„Ministerstvo životního prostředí pouze vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP (stanovisko EIA) k záměru "VTE Moldava", které je podmíněno splněním 120 podmínek," sdělil tiskový mluvčí MŽP Matyáš Vitík.

Ministerstvo svým souhlasných stanoviskem šlo podle kritiků stavby elektráren proti smyslu procesu posuzování EIA, tedy vlivu stavby na životní prostředí.

„Stanovisko ministerstvo životního prostředí k záměru větrných elektráren Moldava zcela nelogicky hledá a stanovuje podmínky, za jakých lze záměr zrealizovat," uvedla Ivana Ježková z občanského sdružení Přátelé Zeleného údolí Muldy.

MŽP po investorovi projektu, společnosti EP Renewables, mimo jiné požaduje, aby nadměrné díly pro stavbu větrníků dopravovala na místo vrtulníkem, a tím zamezila kácení lesů v okolí přístupových silnic. Z důvodu ochrany ptáků žijících v okolí také nebude možné elektrárny stavět v zimním období a v období od dubna do konce července. „Vydané stanovisko EIA je jedním z nezbytných odborných podkladů pro následné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení apod.). Nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru," vysvětlil Vitík.

Jediným akcionářem společnosti EP Renewables je podle obchodního rejstříku EP Energy patřící Energetickému průmyslovému holdingu, který vlastní finanční skupiny PPF, J&T a podnikatel Daniel Křetínský.

„V tuto chvíli mohu maximálně prohlásit, že podmínky stanovené MŽP respektujeme. Projekt připravujeme k realizaci," pronesl Daniel Častvaj, tiskový mluvčí EP Energy.(kos, čtk)