Obyvatelé Chotějovic si stěžují na hluk ze stavebních prací, které probíhají nepřetržitě i v nočních hodinách v Elektrárně Ledvice. Vyrůstá zde nový blok a další technologická zařízení.

Občané zmíněné obce, která spadá do katastru Světce, se už v minulosti zúčastnili řízení o posuzování vlivu na životní prostředí k výstavbě nového zdroje 660 MW.

„Vyslovili jsme konkrétní obavy ze zhoršení životního prostředí v souvislosti s výstavbou nového bloku. Životní prostředí je navíc kromě jiného zatěžováno drtičkou sutě z elektrárny, která byla zprovozněna v blízkosti sídliště Chotějovice,“ říká Jana Drexlerová, předsedkyně Občanského sdružení Za Chotějovice.

Proto bylo vyvoláno jednání se zástupci dotčených organizací, které se na výstavbě nového zdroje podílejí. Beseda se konala ve čtvrtek v knihovně v Chotějovicích. Do malých prostor se všichni z dvě stě lidí v Chotějovicích nedostali. Zástupci investora, tady ČEZu, seznámili přítomné s průběhem stavby a také s jejími dopady. Vše je v souladu se životním prostředím a dostupnými normami. Jak uvedla po setkání Jana Drexlerová, splnila beseda prakticky svůj účel.
„Přesto budeme dále usilovat o nějaké kompenzace. Máme v sousedství elektrárnu a také doly. V Ledvicích mají různé výhody. My prakticky nic,“ uvedla.

Jak podotkla Jana Drexlerová, pro elektrárnu je partnerem pro vyjednávání obec Světec, pod kterou právě Chotějovice spadají.
„Budeme se jakýmkoliv způsobem snažit získat nějaké kompenzace. Jako občanské sdružení budeme oslovovat jednak obec Světec, ale budeme samozřejmě oslovovat i přímo. Teď se například účastníme jako sdružení řízení k dopadům na životní prostředí Lomu Bílina. To právě probíhá. Navíc se to nedá oddělit. Elektrárna říká, že to špatné jde od dolů a tam zase směřují vše na elektrárnu,“ uvádí Jana Drexlerová, předsedkyně Občanského sdružení Za Chotějovice.

Fakta o elektrárně
Záměr stavby nového zdroje v lokalitě Ledvice byl schválen v roce 2006.
Následně se v roce 2007 podařilo pro nový blok v elektrárně získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu s demoličními výměry pro objekty, které musely ustoupit novému zařízení.

„V roce 2008 bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Vyškov, kterou bude výkon z bloku 660 MW z Ledvic vyváděn,“ konstatoval Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

Předběžné převzetí nového bloku o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice je naplánováno na konec roku 2012, kdy bude zahájen i jeho zkušební provoz. Na tuto investiční akci vynaloží Skupina ČEZ více než 30 miliard korun, přičemž půjde o nejmodernější zařízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí v České republice i ve střední Evropě vůbec. Podle mluvčího energetiků bude životnost nového elektrárenského bloku 40 let, přičemž jeho hrubá účinnost dosáhne 47 procent.

Životní prostředí?

Účinnost kotle nového bloku dosáhne 91 procent. Spotřeba uhlí i emise CO2 na jednu kilowatthodinu se oproti původním blokům sníží o 26 procent. Objem emisí SO2 a NOx poklesne o více než 50 procent.
Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest, s. r. o. Kondenzační čtyřtělesovou turbínu dodává Škoda Power, věžový granulační kotel bude od Alstom Power Systems a novou odsiřovací jednotku postaví Austria Energy & Enviroment.
Odsířené spaliny budou přitom vypouštěny přes nově postavenou chladící věž.

Čtenář reportér
Něco se Vám nelíbí na komunální politice? Zažili jste něco výjimečného? Chcete upozornit na nějaký neřešený problém? Máte ideální možnost v rubrice Čtenář reportér. Své příspěvky (možno i foto) posílejte na reporter.teplicky@denik.cz. Rubrika Čtenář reportér žije v tištěné verzi v Teplickém deníku a i na webu www.teplicky.denik.cz.