V roce 2006 jich bylo 21 a tři námětová cvičení k tomu. Celkem pak důlní hasiči v roce 2007 absolvovali 212 výjezdů nejen v rámci Dolů Bílina a Elektrárny Ledvice, ale i Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.

Rozhodla tehdy absence lidí

„To, že zasahujeme v Elektrárně Ledvice, která nemá svou vlastní profesionální jednotku, je dáno smlouvu o sdružení elektrárenských a důlních hasičů z roku 1991. Tehdy kvůli absenci lidí i dostatečné zásahové technice už nebyla elektrárenská jednotka akce schopná, proto došlo ke sdružení do jednoho hasičského záchranného sboru, což musela povolit i tehdejší Okresní požární správa. Naše jednotka tak na základě smlouvy zabezpečuje veškerou represivní činnost v areálu elektrárny,“ říká Oldřich Lepeška, vedoucí oddělení bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany Dolů Bílina.

Na dolech slouží nepřetržitě

Elektrárenská jednotka měla těsně před sdružením už jen šest členů, kteří měli zabezpečovat nepřetržitý provoz a z nichž pouze dva přešli k důlním hasičům.

Více se dočtete v pondělním teplickém deníku…