V severočeském regionu se problematikou ochrany ptactva zabývají energetici již od roku 1995. Cílem je zabránit úrazům či úhynu ptactva způsobeného jejich dosednutím na elektrické vedení. Informovala o tom Soňa Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

Podle ní je v teplickém okrese do vybraných lokalit již s vybudovanými ochranami s největším výskytem ptactva v severních Čechách zařazeno vedení vysokého napětí v oblasti Modlanska.

ČEZ spolupracuje s ornitology

„Skupina ČEZ spolu s ochránci přírody pokračuje v naplňování dohody, která upřesňuje prioritní území z hlediska ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem. V ornitology vytipované lokalitě energetici nad rámec zákona osazují podpěrné body vedení vysokého napětí doplňkovými prvky proti úrazu ptactva elektrickým proudem,“ uvedla S. Hendrychová. Nejčastěji se podle ní v severočeském regionu používají doplňkové plastové ochrany, které se přetahují přes izolátory.

„Na nových či rekonstruovaných vedeních je naší prioritou zajišťování ochrany ptactva právě konstrukcí samotné konzole typu pařát, kde je fázový vodič dostatečně vzdálen od konstrukce spojené se zemí a zabraňuje tak úrazu ptactva elektrickým proudem. Tento typ konstrukce již nevyžaduje doplňkovou plastovou ochranu,“ vysvětlil Jiří Koutecký, bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce.

Ptáci vyhledávají elektrické vedení k odpočinku a sloupy ke hnízdění. Hlavně při dešti ale může při jejich dosedu na stožár vzniknout krátké spojení s tragickými následky pro živočicha. Pro ptáky mohou být nebezpečné i samotné dráty vedení. Při zhoršené viditelnosti tak může zahynout i mnoho ptáků najednou.

Nebezpečné je vedení vysokého napětí

Pro opeřence jsou z hlediska úrazů elektrickým proudem nebezpečná vedení vysokého napětí (22 kV).

Dráty velmi vysokého napětí (220 kV, 400 kV) mají mezi sebou větší mezery, takže pro sedící ptáky nebezpečné nejsou.

Podle odhadů v ČR ročně zemřou na drátech a stožárech elektrického vedení desítky tisíc ptáků.

Zpravodajové deníku