S dotací 10,5 milionů z prostředků EU v rámci programu Cíl 3 s celkovými náklady 12 milionů bylo vše schváleno na jednání členů Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR – Svobodný stát Sasko v Drážďanech. Požadavky na kvalitu spolupráce ve srovnání s předchozím programem Interreg III A výrazně stouply, není možná pouhá formální spolupráce partnera. Každý z oněch schválených 17 projektů podpoří další sbližování lidí a obou zemí a vytváří přeshraniční trvalé kooperační struktury. Pro Sasko a ČR je k dispozici od roku 2007 do konce roku 2013 pro společné příhraničí celkem 207 milionů EUR.

Jednou z priorit další spolupráce je zvýšení bezpečnosti v česko – saském příhraničí. Právě na to je zaměřeno 5 projektů. Čtyři vedou Němci a jeden Češi. V jednotlivých projektech se bude řešit například služební kynologie, potírání extremismu, dopravní a pořádková policie, silniční doprava a celkově potírání kriminality. Spolupracovat budou české s německými bezpečnostními složkami. Na tyto akce jsou vyhrazené nemalé finanční prostředky. Zbylé projekty jsou zaměřené na různé oblasti. Pro budoucnost pohraničí budou velmi důležité.

Schválené projekty v Monitorovacím výboru programu Cíl 3 dne 24. 2. 2009 v Drážďanech:

1. Zlepšení bezpečnosti na česko-saském pohraničí, služební kynologie, Lead-Partner Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge Direktionsbüro, prostředky EU 479.167,10 -

2. Průzkum a dokumentace malých památek v českosaském příhraničí, Lead-Partner TU Bergakademie Freiberg, prostředky EU 605.447,98 -

3. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí(potírání extremismu/mobile monitoring center), Lead-Partner Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge, prostředky EU 515.090,65 -

4. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (dopravní a pořádková policie), Lead-Partner Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem, prostředky EU 274.677,00 -

5. Společný sekretariát Svazku měst 'Malý trojúhelník', Lead-Partner Stadtverwaltung Zittau, prostředky EU 328.660,88 -

6. Program rozvoje odborných dovedností vedoucích pracovníků zdravotnických zařízení a rozvoj přeshraniční spolupráce, Verein zur beruflichen Förderung und Ausbildung behinderter u. sozial benachteiligter Jugendlicher e.V., prostředky EU 275.543,22 -

7. Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality, Lead-Partner Polizeidirektion Oberes Elbtal-Osterzgebirge, prostředky EU 506.147,36 -

8. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (silniční doprava), Lead-Partner Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge Direktionsbüro, prostředky EU 518.416,70 -

9. EUROPERA-TROJZVUK - Mládež hraje Evropě, Lead-Partner Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau, prostředky EU 577.137,25 -

10. Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v Krušnohorském regionu Seiffen/Lesná, Lead-Partner Horský Klub Lesná v Krušných horách, občanské sdružení, prostředky EU 520.049,79 -

11. projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa, Lead-Partner Euroregion Nisa - regionální sdružení (CZ)prostředky EU 1.340.232,19 -

12. Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech a ze Saska, Lead-Partner Christlich soziales Bildungswerk Sachsen e.V., prostředky EU 211.602,96 -

13. Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů, Lead-Partner Sachsen Leinen e.V., prostředky EU 981.999,33 -

14. Českosaské Švýcarsko - excelentní přeshraniční turistická destinace, Lead-Partner České Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa, prostředky EU 1.172.595,40 15. -

15. Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Českosaském Švýcarsku, Lead-Partner Technische Universität Dresden, prostředky EU 431.562,00 -

16. Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost, Lead-Partner Oldřichov v Hájích o.p.s., prostředky EU 568.437,08 -

17. Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách, Lead-Partner Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, prostředky EU 1.088.633,58