Podle bílinského starosty Josefa Horáčka bylo nutné vyřešit především to, jak by se situace řešila v případě investorovy platební neschopnosti nebo krachu. V tom případě by veškeré dluhy a problémy připadly na město, v jehož majetku by lázně v případě pouhého pronájmu stále byly.

Město se chce pojistit proti riziku úpadku investora. Bílina založí obecně prospěšnou společnost ve stoprocentním vlastnictví města. V případě, že by se investor dostal do potíží nebo dokonce zkrachoval, nepřejdou tak případné dluhy a problémy na město, nýbrž na obecně prospěšnou společnost.

Jak starosta vysvětlil, zájem českého i německého investora stále trvá. „S těmi Němci tomu ale příliš nevěřím, chtějí po nás provedení studie, kterých bylo vypracováno již několik,“ říká starosta.

Česká obecně prospěšná společnost je stále pro Bílinu trochu záhadná. Původní požadavek jejich představitelů bylo udělení exkluzivity a na základě toho pak odhalení dalších podrobností ohledně samotné společnosti.

Bílinský místostarosta Roman Šebek uvedl, že Via vitae by chtěla areál lázní k pronájmu na 99 let. Starosta k tomu dodává, že smlouva o tak dlohém pronájmu samozřejmě obsahuje podmínky, při jejichž nedodržení může dojít ke zrušení smlouvy. Vše je tedy ošetřeno.

Jedno je však jisté, Bílina zatím žádnému zájemci exkluzivitu v dalších jednáních neudělí. Nejprve musí být totiž založena obecně prospěšná společnost, která bude případný pronájem lázní řešit. Celá věc je tedy zatím ještě otevřená a není jasné, kdo nakonec bude dalším provozovatelem lázní na Kyselce.