Lídrů kandidujících stran jsme se zeptali:

1/ Kolik činí Vaše čistá měsíční mzda?

2/ Máte ještě jiné příjmy? Pokud ano, jaké a odkud?

3/ Jaká je výše Vašich bankovních úspor?

4/ Jaký vlastníte nemovitý majetek?

5/ Máte soukromý osobní automobil? Jaký a jak starý?

6/ Splácíte hypotéku či úvěr? Pokud ano, kolik měsíčně?

JIŘÍ PAROUBEK, ČSSD

1/ Plat řadového poslance. Měsíční plat: 59 000 Kč hrubého a 31 900 Kč nedaněné náhrady. Jako předseda ČSSD nepobírám z vlastního rozhodnutí plat ani žádné náhrady.
2/ Nemám. Maximálně autorské honoráře. Částka je v řádu několika tisíc ročně.
3/ Mé osobní úspory činí cca 900 tis. Kč.
4/ Chata ve Vraném nad Vltavou a družstevní byt 88 m2 v Praze-Stodůlkách.
5/ Nemám.
6/ Splácím úvěr na družstevní byt, který činí cca 10 tis. Kč měsíčně.

Jiří Paroubek odpovídá na otázku: Na co byste použil měsíční plat 12 000 Kč čistého?
Chápu, že vyjít s 12 000 Kč na měsíc je těžké - zejména pro rodiny s dětmi. Ale byl bych nerad, kdyby si občané mysleli, že jsem nikdy takové problémy neřešil a nerozumím jim. Naopak. Já sám jsem ve svých pracovních začátcích neměl nikterak vysoký příjem. Také jsem musel pečlivě rozvažovat, do čeho vydělané peníze investovat, a co si již bohužel dovolit nemůžu.
JOSEF ŠENFELD, KSČM

1/ Pobírám poslanecký plat. Čistý příjem je 45 600 Kč měsíčně.
2/ Za pronájem pozemků od Agro Hoštka a. s. 44 000 Kč za rok, zastupitel města Hoštka 871 Kč měsíčně, předseda dozorčí rady Agro Hoštka a. s. za účast na schůzích cca 8 000 Kč ročně, Agro Hoštka a. s.: dividendy 1100 Kč za rok a tantiémy 4600 Kč za rok (v tomto roce budou poloviční).
3/ Minimální, na běžných účtech jsou částky postačující k financování nákladů běžného měsíce.
4/ Vlastním zemědělské pozemky o výměře 18,67 ha.
5/ Peugeot 206, 7 let starý. S tím jezdí manželka a já jezdím s její fabií, která je dva roky stará.
6/ Zhruba v letech 2002 - 2003 jsem nakoupil od státu - PF ČR půdu na 30leté splátky v celkové hodnotě 1 572 333 Kč o výměře 18,67 ha. Poslední splátka by měla být v roce 2033. Částka na splácení pozemků činí cca 55 600 Kč za rok.
Leasing Fabia 6035 Kč měsíčně a skončí v únoru 2011.

Josef Šenfeld odpovídá na otázku: Na co byste použil měsíční plat 12 000 Kč čistého?
To je velmi nekonkrétní otázka. V případě živitele rodiny ta částka je na hranici důstojného života a vím, že takových případů je v ČR velké množství. V našem programu plánujeme postupné navýšení minimální mzdy až na 14 000 Kč.
PETR GANDALOVIČ, ODS

1/ Mám základní plat poslance, který je 61 400 Kč. Mám rovněž náhrady na dopravu a výkon poslaneckého mandátu podle zákona.
2/ Dále mám odměnu zastupitele města 1400 Kč.
3/ Zůstatky na mém účtu jsou každý měsíc kolem 70 tisíc, jiné úspory nemám.
4/ Mám jeden byt v Praze, který v rámci vyrovnání majetku bude převeden na mé dcery. V Ústí nad Labem vlastním rodinný dům.
5/ Mám rok starý Ford Mondeo.
6/ Splácím hypotéku v celkové výši 3,5 milionu.

Petr Gandalovič odpovídá na otázku: Na co byste použil měsíční plat 12 000 Kč čistého?
Předpokládám, že polovina by musela jít na nájem, druhá polovina na potraviny, jízdné, benzin a oblečení. Uvědomuji si, že s takovým příjmem se nežije lehce, a vážím si všech lidí, kteří pracují, byť za nízkou mzdu. Naopak ty, kdo se snaží využívat systém sociálních dávek, je třeba nutit k tomu, aby si práci našli, či alespoň pracovali pro svou obec.
MILOŠ ZEMAN, Strana práv občanů Zemanovci

1/ Můj starobní důchod je po všech valorizacích 13 500 Kč měsíčně.
2/ V současné době ne, v minulosti jsem měl příjem z prodeje svých knih.
3/ Jak už jsem uvedl pro Mladou frontu, 3 miliony korun mám na účtě a tato částka zůstává zhruba konstantní.
4/ Mám dvě obytné místnosti ve staré tvrzi ze 16. století, na které bydlí celkem šest nájemníků.
5/ Nemám osobní automobil.
6/ Nesplácím žádnou hypotéku a žádný úvěr.

Miloš Zeman odpovídá na otázku: Na co byste použil měsíční plat 12 000 Kč čistého?
Já mám starobní důchod 13 500 čistého, což je přibližně stejná výše, na kterou se ptáte vy. Použil bych ho za prvé na základní potraviny a za druhé na knížky a za třetí na vzdělání svých dětí. Také to tak dělám.
MARTIN BURSÍK, Strana zelených

1/ 40 645 Kč.
2/ Ano. Hrubý příjem cca 1,7 milionu Kč ročně z pronájmů domů v Praze.
3/ 900 000 Kč.
4/ 1/2 domu ve Sněmovní ulici v Praze 1, 1/2 domu v Máchově ulici v Praze 2, 1/8 domu na nám. Míru v Praze 2 a 1/2 chalupy na Vlašimsku.
5/ Nemám. Kampaň jezdím v hybridním automobilu Honda Insight zapůjčeném od zastoupení výrobce.
6/ Nemám ani hypotéku ani úvěr. Nikomu nic nesplácím.

Martin Bursík odpovídá na otázku: Na co byste použil měsíční plat 12 000 Kč čistého?
Průměrný plat v kraji překračuje 21 tisíc korun, ale nejběžnější plat je skutečně mezi 14 a 17 tisíci. Plat bych logicky použil na nájem, energie a vodné a stočné a na jídlo a další nejnutnější výdaje. Určitě bych nevyhazoval peníze za cigarety a alkohol, což je v našem regionu obzvláště v oblibě. Nezašel bych ani na pivo za 2 Kč na mítinku ČSSD, ani za 4 Kč na mítinku ODS. Jednak bych považoval za směšné, jak si kupují před volbami komunistickou cenou piva davy na náměstích a jednak bych od nich pivo nevzal, protože jsou to oni, kdo jsou odpovědní za vysokou nezaměstnanost a nízké mzdy v našem kraji. Namísto, aby vyvedli kraj z neperspektivní vazby na uhelné hornictví a energetiku a lákali investory na nový obraz kraje, který investuje do vzdělání a rekvalifikačních kurzů, nabízejí zachování stávajícího stavu. Přitom v kraji není práce pro kvalifikované lidi a ti odcházejí. A na jedno místo pro nekvalifikované čeká v průměru dvacet pět zájemců na pracáku. Sám bych se tedy snažil rychle projít rekvalifikačním kurzem a hledal bych zaměstnání s vyšším příjmem.
Jaromír Drábek, TOP 09

1/ 29 000 Kč
2/ Ano, ze živnostenské činnosti a z činnosti rozhodce.
3/ Dostatečná, abych se politikou nemusel živit, všechny úspory pocházejí z mé výdělečné činnosti a jsou řádně zdaněny.
4/ Rodinný domek, rok výstavby 1899.
5/ Škoda Fabia, 5 let.
6/ Ne.

Jaromír Drábek odpovídá na otázku: Na co byste použil měsíční plat 12 000 Kč čistého?
Na bydlení a na jídlo. Pokusil bych se z toho příjmu si občas dovolit nějaký kulturní zážitek, ale bylo by to těžké. V každém případě bych se snažil zlepšit možnosti svého uplatnění zvyšováním kvalifikace a věřím, že bych tak měl větší šanci dosáhnout lepšího příjmu.
MILAN ŠŤOVÍČEK, Věci veřejné

1/ Moje mzda, ředitele SOŠ, vychází ze mzdových tabulek MŠMT ČR. Skládá se z platové třídy a platového stupně, položky za vedení a osobního příplatku. Je schválená zřizovatelem (Město Litvínov), tj. Radou města Litvínov. Měsíční příjem činí cca 35 tisíc korun.
2/ Pracuji ještě v některých dalších společnostech, respektive v jejich orgánech. Jedná se o Zastupitelstvo města Litvínov, Radu pro lidské zdroje při Krajském úřadu ÚK, SVS, a. s., Educhem a. s., Energie, o. p. s., Šumná o. p. s. Některé jsou bez odměny, jiné s odměnou. Celkově zde činí příjem cca 19 tisíc korun.
3/ Jedná se o společné rodinné úspory a ty činí 233 tisíc korun.
4/ Vlastníme rodinný dům, který jsem zdědil po rodičích, stejně jako rodinný pozemek v k. ú. Boskovice na Moravě. Ještě jsem spoluvlastníkem domu (4 spoluvlastníci), který je určen pro vybudování terénní základny pro žáky základních škol.
5/ Vlastním osobní automobil značky Peugeot 307. Je šest let starý.
6/ Splácíme půjčky z fondu oprav a jejich celková výše činí 17 000 Kč. Další splátka je na nákup osobního automobilu ve výši 3 000 Kč.

Milan Šťovíček odpovídá na otázku: Na co byste použil měsíční plat 12 000 Kč čistého?
Již od mládí jsem se musel sám naučit hospodařit s platem muzejního pracovníka a následně učitele. V muzeu ani ve škole nebylo nikdy peněz nazbyt, a proto vím, že na prvním místě jsou potřeby spojené s bydlením, stravou a teprve potom vše ostatní. Každopádně jsem se vždycky snažil investovat především do vzdělání a získávání různých dovedností.
Ze zkušenosti totiž vím, že kvalifikovaný a šikovný člověk si práci najde daleko lépe než ten, který nic neví a neumí.