Jaký je Váš názor na dostavbu dálnice D8?
Kubata: Je v našem zájmu, aby byla dálnice co nejdříve zprůjezdněna celá, bez zbytečných objížděk, zdržování a z toho plynoucích komplikací.
Páleník: Nyní je třeba dálnici dostavět co nejdříve. Ne ale na úkor dodržování zákonů.

Očekáváte, že dostavbou D8 vzroste hospodářský rozvoj kraje, propojí se všechny dopravní cesty a Ústí, osmé největší město v zemi, bude strategickou bránou do EU?
Kubata: Jistě. V tuto chvíli nám ale chybí 16 km přes oblast Českého středohoří. Ústí nad Labem už je považováno za bránu do EU. Má bezesporu i strategickou polohu. Máme rozvojové aktivity, vážící se na dostavbu D8. Bez ní se vše jen zhroutí.
Páleník: Tomu může věřit jen dítě. Pohled do mapy Evropy ukazuje, že EU je všude kolem. Tak jaká brána? Mohlo by se nám to líbit, ale Ústí strategickou polohu nemá.

D8 ovšem dostavěna není, kde je podle vás problém, v četných ekologických organizacích, jež zdržují, nebo ve stavebním řízení?
Kubata: Do dneška není schválen zákon o liniových stavbách, jenž by řešil dlouhodobé problémy, brzdící stavby důležitých komunikací v zemi. Znění tohoto zákona, který mimochodem spolehlivě funguje v Německu a Rakousku, by podstatně zjednodušil připomínkovací proces, vykupování pozemků a povolování staveb. Síť hlavních silnic tu není dostavěná, mnohé z nich váznou na protestech ekologistických organizací a podobně.
Páleník: Přátelé přírody se D8 nezabývají od roku 1999 a řízení se neúčastní přes 10 let. Ani před tím nebylo naším cílem D8 brzdit, ale prosadit šetrnější variantu trasy, třeba tunelem. Ke zdržování stavby: Za vlád Klause a Zemana ležela žádost o udělení výjimky ze zákazu stavět dálnice v CHKO na ministerstvu životního prostředí (MŽP) 5 let! Za Přátele přírody jsem na MŽP apeloval, aby rozhodli co nejrychleji. Marně. Na druhou stranu moc nechápu, čeho chtějí Děti Země dnes dosáhnout. I kdyby bylo stokrát pravdou, že schvalování D8 nebylo dle zákona, teď už je podle mne jejich postup kontraproduktivní.

Myslíte si tedy, že by se měl hodně omezit okruh takzvaně dotčených osob?
Kubata: Podle mě je v systému špatně hlavně to, že do rozhodování o udělení stavebního povolení může mluvit prakticky každý.
Páleník: Pokud se chceme zařadit mezi země, jako jsou Čína, Kuba nebo Severní Korea, tak určitě.

Jaký je tedy Váš pohled na všechny obstrukce ve stavebním řízení a u soudu, jež dělají všechny ti ekologističtí aktivisté?
Kubata: Musím přiznat, že velmi radikální. Faktem je, že lidé raději jedou do Drážďan, než by cestovali do Prahy. V Drážďanech jste za asi 30 minut. Do Prahy jedete, když to dobře jde, hodinu a třičtvrtě. Úsek v Lovosicích je obzvlášť tragický. Město tím bezesporu trpí. Myslím, že by neměl být účastníkem řízení někdo, kdo žije v Brně, jako předseda ekologistické organizace Děti Země Miroslav Patrik, který proti dálnici bojuje.
Páleník: Investor vede s Dětmi Země spor již 15 let. Proto dobře věděl, že termín, který pro dokončení D8 vyhlásil, byl nereálný. To nebyl omyl, ale záměr. Investor nejprve vyhlásí absurdní termín a když ho nedodrží, vydírá. Žaloba nemá odkladný účinek. Když účastník řízení podá žalobu, protože má za to, že nějaké rozhodnutí bylo vydáno nezákonně, staví se dál! Jak je možné podáním žaloby něco brzdit? Nijak. Pokud pak soud ono rozhodnutí zruší, na vině není ten, kdo podal žalobu, ale ten, kdo to rozhodnutí vydal nezákonně! Jinak by ho soud nezrušil. Jestli někdo dostavbu D8 zdržuje, je to soud. Jedna žaloba u něj leží již od roku 2003. Investor by si tedy měl stěžovat na soudy a nezákonné rozhodování státních úřadů. Jaká je tedy úloha Dětí Země, hájí jen své zájmy?

Jaká je tedy úloha Miroslava Patrika a Dětí Země, hájí jen své zájmy, a rostlinky, jež jsou ve srovnání s D8 bez významu, nebo ne?
Kubata: Ti jsou podle mne nedotčené osoby, hájící své ekonomické zájmy. Nejen, že jejich obstrukcemi trpí tisíce. Také stavbu neúměrně prodražují. Patrik tu nežije. Vůbec netuší, co musí místní hlavně v létě vytrpět. A nedá mi, než se řečnicky zeptat, co je přednější. Zda ochrana nějaké rostlinky nebo ochrana lidských životů?
Páleník: Nemluvím za doktora Patrika ani Děti Země. Novináři se mohou optat přímo jich. Mohu vysvětlovat jen stanoviska Přátel přírody. Snad je zřejmé, že jsme u D8 zvolili odlišný postup. Doktora Patrika ale znám a vůbec nechápu, jak může vyjít s tak málo penězi. U nás je málokdo méně zaplacený než on. Proto všechna obvinění, že je kýmsi zaplacen, mám za sprosťáctví.