Nejvyšší meziroční nárůst byl na severu Čech u prasat, a to o 15 procent na 100.289 kusů. Je to i nejvyšší meziroční růst u těchto zvířat v rámci mezikrajového srovnání. Naopak pokles chovů prasat o více než čtvrtinu zaznamenali statistici ve Zlínském kraji a o pětinu v Moravskoslezském kraji.

Ve srovnání se zbytkem republiky v počtu prasat obsazuje Ústecký kraj středovou pozici. Na konci žebříčku je v chovu skotu. Na jeho opačném konci jsou dlouhodobě Jihočeši, kde chovali k dubnu 219.111 kusů skotu, zatímco v Ústeckém kraji to bylo pouze 40.605 kusů.
U skotu je meziročně v Ústeckém kraji patrný růst o skoro pět procent, u ovcí je to o 2,4 procenta. Z dlouhodobého pohledu je právě chov ovcí jediným vedle chovu koní, který má od roku 2001 v Ústeckém kraji téměř trvale rostoucí tendenci. K prvnímu dubnu chovali farmáři na severu Čech 16.089 ovcí.
Počet koní meziročně stoupl o 4,3 procenta. Celkem je koňů v Ústeckém kraji 2302, což je dvojnásobek oproti roku 2001. Zvíře je oblíbenou součástí ekologických farem, zvyšuje se také zájem o jezdectví, a to rekreační i sportovní.

Naopak z kraje mizí velké drůbežárny. Řada z nich neunesla velkou finanční zátěž po roce 2013, kdy chovatelé museli investovat do výměny klecí podle pravidel EU. Celkově klesly stavy drůbeže meziročně o čtvrtinu. Pokles o procento zaznamenali zemědělci v Ústeckém kraji u koz.