Udělením titulu Čestný občan města Dubí chtějí představitelé města vyjádřit Vladimíru Feixovi úctu k jeho obětavé práci pro město a k němu samému. Dubský starosta Petr Pípal, který slavnostní předání zahajoval, seznámil všechny přítomné s jednotlivými životními etapami pana ředitele téměř „od kolébky“. A nebylo toho málo, co Vladimír Feix za 75 let svého života prožil a dokázal. Vyjmenovány byly také všechny počiny, kterými Vladimír Feix přispěl k rozvoji Dubí: tři sídliště, TJ Rudolfova huť, Ateliér design keramiky Fakulty užitého umění a designu UJEPu a další.

Pro udělení čestného občanství si nemohli radní vybrat vhodnější dobu, právě letos oslavil Vladimír Feix 75. narozeniny a ještě jedno významné výročí, neuvěřitelných 60 let v „porcelánce“. „Jsem šťasten, že u mých jubileí životních i pracovních jste mně přišli při této příležitosti také popřát a pozdravit. Je to od vás od všech velice hezké a pro mě příjemné,“ neskrýval radost jubilant a čestný občan Feix. Udělení titulu si velmi považuje a nesmírně jej potěšilo.
Po proslovu Vladimíra Feixe se ke gratulaci připojil i náměstek hejtmana Petr Fiala. Nejprve omluvil nepřítomnost hejtmana Jiřího Šulce, kterého náhle skolila nemoc. Pak pogratuloval Vladimíru Feixovi a litoval, že Krajský úřad Ústeckého kraje nemůže udělovat čestná občanství. Stojí to prý za přemýšlení.
Rozezněla se hudba a lidé se postupně řadili do dlouhé fronty na gratulace. Setkání se zúčastnili zastupitelé i radní města a široké spektrum pozvaných hostů, podnikatelé, ředitelé škol a mnozí další. Nebyla by správná oslava bez šampaňského a bohatého rautového stolu.