Zazní Vivaldiho Koncert C dur, RV 444 pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo Allegro non molto Largo Allegro molto, Händelův recitativ i árie Šimona „Arm, ar, ye brave!" z oratoria Judas Maccabaeus, od Smetany árie Voka „Jen jediná mě ženy tvář tak dojala" z opery Čertova stěna, Mozartova árie Giovanniho „De vieni la finestra" z opery Don Giovanni, Donizettiho árie Dr. Malatesta „Bella siccome un angelo" (opera Don Pasquale), Šandové Dorianova symfonie Obraz v rozkvetlé zahradě První setkání s Basilem Láska Sibyly a Doriana Sibylina sebevražda Henryho vyznání Zničení obrazu. A po přestávce ještě skladby Édouarda Lala a taktéž Roberta Schumanna. Potěší vás dozajista. (red)