V úvodu složil slib nový zastupitel Štěpán Knézel, který nahradil v řadách zastupitelů Svatopluka Habance. Ten odstoupil na vlastní žádost. Jednání zastupitelů nemělo na pořadu prakticky žádné zásadní rozhodnutí, které by z větší části ovlivnilo život lázeňského města.

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu finančního výboru o tom, že Teplice v loňském roce hospodařili bez výhrad. Potvrdila to také auditorská kontrola, která nenašla žádné zásadní prohřešky v účetnictví. Město fungovalo vloni bez jakýchkoliv půjček od bank a dalších finančních ústavů. Potvrzuje to myšlenku primátora Jaroslava Kubery, že Teplice jako město si nejprve na něco musejí našetřit, a pak se teprve investuje. Navíc v rezervním fondu z minulých let jsou také ještě finanční zdroje.

Proto se také zastupitelé rozhodli, že část těchto peněz uloží do banky, aby jim prakticky bez práve vydělala další peníze. Takže na základě výběrového řízení poputuje 100 milionů korun na období jednoho roku do Raiffeisenbanky, která předložila městu nejvýhodnější nabídku (sazba za vklad v délce 12 měsíců ve výši 1,96% p.a.).

Zasedání mělo hladký a poměrně rychlý průběh. Čtyřicítku bodů k projednání stihli zastupitelé za dvě hodiny vyřídit.
Před rozchodem na prázdniny primátor Kubera popřál kolegům v třiatřicetičlenném zastupitelstvu pohodové léto. Zastupitelé se sejdou opět po prázdninách.