Mezi Srbicemi, Modlany a Krupkou se má rozšířit současný CTPark. K sedmi postaveným velkým halám by měly do roku 2024 přibýt další čtyři. Vyplývá to z veřejné databáze EIA posuzující vliv staveb na životní prostředí. Právě jeho resort nyní vrátil investorovi předloženou dokumentaci k přepracování jako neúplnou.

Společnost CTP Invest, která chce záměr na rozšíření svého průmyslového areálu realizovat, musí dodatečně například vyhodnotit a zaktualizovat vliv budoucího hluku dopravy a výroby v nových halách na okolí. „Vyhodnotit také vliv záměru na stav povrchových vod Modlanském potoku a ve vodní nádrži Kateřina. Vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz,“ píše ředitel krajského odboru výkonu státní správy v Ústí nad Labem Jaroslav Vacek v odůvodnění, proč byl dokument na posouzení vlivu na životní prostředí vrácený zpět oznamovateli.

close Uvažované rozšíření CTPark u Srbic a Modlan, vizuál jako součást dokumentace záměru. info Zdroj: Veřejná dokumentace k oznámení záměru CTPark Teplice III, úprava popisků Deník. zoom_in

Už v původním záměru projektu autoři studie píší, že vlivem provozu nebude docházet k nadlimitnímu hluku. „Provoz samotného záměru nemá významný dopad na hlukovou situaci v okolí,“ uvádí dokument.

Úředníci k tomu ale požadují přesnější vyhodnocení. „A to z hlediska aktuálního výkladu uplatňování hygienického limitu hluku pro starou hlukovou zátěž,“ zmiňuje v odůvodnění Vacek. Reakci společnosti se Deníku ve čtvrtek 29. října nepodařilo získat.

V případě rozšíření areálu jde celkem o čtyři nové haly, které mají mít celkovou rozlohu téměř 78 tisíc metrů čtverečních. Největší z hal má mít téměř 33 tisíc metrů čtverečních, nejmenší potom zhruba 9,5 tisíce metrů čtverečních. Podle dokumentace se mají v halách například vyrábět a kompletovat díly pro automobilový průmysl nebo také antény. V jedné z hal pak bude sklad spotřebního zboží.

Místostarosta nedalekých Modlan Petr Hubený se obává především zvýšení hustoty dopravy. A s tím souvisejícího hluku. Proto obec patří k odpůrcům plánovaného rozšíření. V tomto duchu také podle Hubeného připomínkovali zveřejněnou dokumentaci, která jasně uvádí, že do nových hal má denně jezdit 120 nákladních a také až 700 osobních aut. Takové množství dopravy se projeví hlavně na silnici I/13, na kterou je už teď areál napojený. Ale také na obecních komunikacích vedoucí přes Modlany.

Plánovaný záměr na výstavbu velkých hal rozhodně nepotěšil raketomodeláře z Krupky. Přijdou tím totiž o travnatou plochu na loukách, které využívají jako letiště pro své tréninky a závody. Podle dokumentu má zmizet zeleň na pozemcích o velikosti přibližně 20 fotbalových hřišť. „Nevím, co pak s námi bude,“ vnímá problém do budoucna vedoucí raketových modelářů Věra Pavková. „Jiné vhodné plochy u Krupky ani v okolí prakticky nejsou,“ povzdechla si.

Stávající CTPark v průmyslové zóně funguje už řadu let. Nyní se má prostor působnosti, jak vyplývá z dokumentace záměru, zdvojnásobit.