Na inovaci vyvinutou ve spolupráci s výzkumníky mohou firmy v Ústeckém kraji žádat v programu Inovační vouchery Ústeckého kraje. Podniky i podnikatelé mohou pro rok 2018 získat až 199 tisíc korun na inovaci svých produktů, služeb i pracovních procesů.

Příspěvek na inovaci vyvinutou ve spolupráci s výzkumnou organizací však může činit maximálně 70 % celkových způsobilých nákladů. Žádosti do programu mohou podávat firmy se sídlem či pobočkou v Ústeckém kraji do 28. února roku 2018, a to elektronicky přes web ICUK a také vytištěné přes podatelnu krajského úřadu.

(kš)