Jedná se například příspěvky na penzijní a životní pojištění, finanční příspěvky na stravování, rekreaci a rekondici, sociální výpomoci, bezúročné půjčky, zdravotní péči či týden dovolené navíc.
„Společnost ČEZ nabízí svým zaměstnancům také různé druhy školících a rozvojových programů,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Hendrychová.

Společnost od začátku letošního roku poskytuje svým zaměstnancům ještě jednu výhodu navíc.
„Od počátku roku postupujeme v případě onemocnění zaměstnance nad rámec zákona. V průběhu tří kalendářních dnů nemoci zaměstnance je mu vyplácen příspěvek dvě stě korun za každý den,“ uvedla Soňa Hendrychová.

Doplnila, že v případě zrušení příspěvku na stravování, bude další postup předmětem kolektivního vyjednávání.
Zaměstnanecké výhody firmy na Teplicku svým pracovníkům poskytují. Ve většině případů se jedná o celou škálu výhod.
Stravenky poskytuje svým zaměstnancům hodně podniků. Patří k nim také například společnost Severočeská plynárenská.

Více o zaměstnaneckých výhodách si můžete přečíst na straně 2 ve čtvrtek v teplickém deníku…