„Obměnili jsme zařízení. Museli jsme investovat do nových strojů. A to v řádech 8 milionů korun, abychom vyhověli dnešním potřebám. Ruku v ruce s investicemi do nových zařízení ale přišlo také zdražení,“ přiblížil Radim Filip Drážďanský ze společnosti JTH.

Nejvíce exponované doby z hlediska návštěvnosti jsou ráno a poté odpoledne. „Chodí lidé od 15 let, ale máme tu i šedesátileté sportovce, kteří si chtějí udržovat kondici,“ zmínil zástupce společnosti.

Podle Evy Loos, manažerky centra, je celý prostor rozdělený do několika průběžných zón, s různými strojovými zařízeními, podle náročnosti a potřeb pro využití. Některé stroje jsou různě podsvícené a mají digitální obrazovky. I to má vliv na spotřebu elektřiny.

Nicméně mnohem větším velkým strašákem pro provozovatele podobných zařízení je v poslední době kromě nárůstu energií stále hrozící covid.

„Zavřeno v covidové době bylo pro nás špatné období. Proto jsme s obměnou strojů museli počkat, než tato omezující doba překlene,“ podotknul Drážďanský. Slavnostní pásku, která ukončila modernizaci, přestřihli ve Fontáně v minulých dnech.