A škála forem podpory je opravdu pestrá, od finančních či věcných darů a sponzorsky poskytnutých služeb, přes dobrovolnickou práci až po propagaci Arkadie. V těchto dnech byla udělena Cena Arkadie za rok 2018. Poprvé se slavnostní akt odehrál ve velmi důstojném prostředí Zahradního domu. Už při příchodu vítal hosty hudební soubor Arkadie, mimochodem jeden z oceněných čestným uznáním za dlouholetou propagaci naší organizace.

Na tři desítky jednotlivců, firem či institucí byly v průběhu podvečera oceněny za nejrůznější formy pomoci Arkadii. Stejně, jako v minulých letech šlo o dárce firemní či soukromé, obchodní partnery, kteří pomáhají s odbytem výrobků chráněných dílen, ale také několik dobrovolníků, převážně zajišťujících asistenci klientům Arkadie při pobytových akcích. Oceňovanými subjekty jsou pravidelně také obce regionu, Arkadii podporující. Po dvojím ocenění Teplic v minulých letech to letos byla města Duchcov, Bílina a Dubí. Kompletní seznam oceněných najdete na www.arkadie.cz v oddíle Podporují nás.

Cena Arkadie 2018, trofej nejvyšší, byla udělena Romanu Vildnerovi, oblastnímu řediteli firmy Metrostav a.s.. Ten dokáže vedle pomoci firmy, kterou řídí, využít své kontakty k zajištění konkrétních a naléhavých potřeb Arkadie. Takových lidí, kteří podporují Arkadii opravdu nadstandardně, se za devatenáct let udílení Ceny Arkadie našla celá řada. Bez nich by Arkadie své poslání naplňovat nemohla a za to jim patří velký dík.