Vše tak úplně nejvíc připomínalo atomový hřib po jaderné explozi, či o trochu méně obří tornádo. Přitom nešlo o nic jiného než o páry z chladicích věží elektrárny v Počeradech, které daly vzniknout tomuto zajímavému úkazu.

Lidé se zastavovali na ulicích a oblak, jasně viditelný na pozadí podzimně modré oblohy, si fotografovali a natáčeli.

Atmosférický jev má logické vysvětlení. Jedná se o čistou páru z chladících věží počeradské uhelné elektrárny. „Teplá pára stoupá nahoru, přičemž shora na ni „tlačí“ studený vzduch, tím je pára deformována, tentokráte do podoby „atomového hřibu“. Záleží přitom i na případné nízké oblačnosti, ranních mlhách a podobně,“ vysvětluje Ota Schnepp, mluvčí společnosti ČEZ pro severní Čechy.

Vidět podobný úkaz je pravděpodobnější právě v tomto období. „V létě, kdy je teplota vzduchu podstatně vyšší a nebe „čistší“, je tento jev ojedinělý,“ dodal Ota Schnepp. Fotografii, kterou mu Mostecký deník poslal k posouzení, si už uložil do sbírky zajímavostí z elektráren.

Parní hřib z elektrárny má ještě jednu zajímavou souvislost s aktuálním děním na Mostecku. V den, kdy se objevil, začalo v regionu šestidenní setkání badatelů, kteří pomocí mobilních měřících systémů zkoumají ovzduší.

„Jde o projekt zaměřený na identifikaci a posouzení vlivu jednotlivých zdrojů znečištění na kvalitu ovzduší v daném sídle,“ vysvětluje Petra Karnetová z oddělení vnitřní a vnější komunikace Vysoké školy chemicko–technologické Praha (VŠCHT). Škola, která má v Mostě pobočku, se na zkoumání podílí.

Na základě 24hodinových měření v Mostě bude popsáno znečištění ovzduší z různých typů zdrojů ve vybraných stanovištích a jejich okolí. „Naším cílem je zjištění vlivu dopravy, případně průmyslových podniků na znečištění ovzduší města Most,“ říká docent František Skácel z VŠCHT. „Tým tvořený pracovníky zdravotních ústavů a dalších organizací bude ve venkovním ovzduší na měřicích stanovištích měřit především krátkodobé koncentrace oxidu siřičitého, uhelnatého, dusičitého a ozonu, hmotnostní koncentrace aerosolových částic a na několika vybraných stanovištích rovněž koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků a některých toxických kovů v prašném aerosolu. Samozřejmě, že se zaměříme i na identifikaci zdrojů znečištění,“ upřesňuje docent Skácel.

V Mostě pomůže měření prokázat, co vše se na horší kvalitě ovzduší podepisuje, zda více doprava, průmysl nebo další vlivy.

Podle VŠCHT budou závěry setkání po pečlivé analýze zveřejněny začátkem příštího roku.