Mezi oceněnými bylo i trio autorů informační tabule mapující historii dubské městské části Drahůnky. Konkrétně byli oceněni Martin Rak, Daniel Doležal a Stanislav Slavíček. Tato trojice dva roky studovala historické prameny a pracovala na konstrukci tabule.

Dílo je již instalováno a návštěvníci se z něho mohou dozvědět různé zajímavé informace o této lokalitě a i o rodákovi z Drahůnek Volkmaru Gabertovi, který svým celožitovním postojem vyjadřoval solidaritu a mezinárodní smíření, a to až na půdě Evropského parlamentu.