Na startu u domu kultury se sešli zástupci různých generací, včetně nejmenších dětí i lidí v seniorském věku. V letošním roce byla celá akce motivovaná jako pomoc mladé Ivě, která i přesto, že jí roztroušená skleróza dává v životě hodně zabrat, statečně s nemocí válčí.

Výtěžek 73 006 korun pomůže čtyřicetileté Ivě coby pacientce teplického RS centra k tomu, aby mohla být doma více soběstačná. Z částky, která se vybrala, se jí bude dělat domácnost ovládaná hlasem. Iva si pak bude moci jen pomocí hlasu například otevřít okno nebo si zapnout televizi.