Nechyběly kolotoče a prostory pro občerstvení. Na rybníčku se lidé mohli svézt v lodičkách. Nádvoří zámku obsadili se svými stany příznivci historického scénického šermu. Kdo měl zájem, mohl se svézt v kočáru taženého koňmi.