Ovšem v prostorách mnohých škol se život nezastavil. Daný čas, kdy se tu neprohání po chodbách žáčci, je třeba maximálně využít pro řadu úprav a přestaveb. Někde vyměňují okna, jinde podlahy v tělocvičnách, na dalších místech se rozjíždí projekt Barevné školy.

Na Teplicku se do něj do této chvíle zapojily už čtyři základní školy a další jsou v pořadí.

Tvůrce aplikací a výukových programů Milan Šudoma, majitel brněnské Nolamy, zaměřené na internetové vzdělávání, využil myšlenky, že obchody a nákupní centra umisťují svoje reklamy na všechny možné plochy a technologie.

Proč to nedělají třeba školy, vždyť právě děti jsou schopny si takových věcí hodně všímat. Pokud něco vídají pravidelně, tak si to zapamatují. Nu a míst, která vídají při svém pobytu ve škole, je mnoho.

ŠKOLA JAKO V REKLAMĚ

Milan Šudoma se spojil s teplickou agenturou MAXI media a projekt zaměřený na vzdělávání, ale i oživení prostor škol, byl na světě. Při výuce ve školách se používají podobné vizuální technologie, jaké slouží reklamě. Vznikly tedy první polepy s anglickými nepravidelnými slovesy, pak s vyjmenovanými slovy, malou násobilkou, německými slovíčky…

A kde je ve školách žáci uvidí? Na schodech, kde se neustále pohybují. Proto  se tedy nyní právě zde prezentuje obsah, který by si měli chlapci a děvčata častým opakováním osvojit a jeho znalost neustále prohlubovat.

Největší zájem o toto médium je na prvním stupni, nejžádanější samolepky jsou ty s vyjmenovanými slovy. 

"Chtěli jsme ale ještě víc a s Petrem Maxou jsme vymýšleli další možnosti. Třeba proto, aby se prvňáčci ve škole neztráceli, jsme pomocí těchto samolepek vytvořili orientační systém v podobě stop zvířecích tlapek. Ty jim ukazují cestu do jídelny, do tělocvičny, ale i do šatny nebo na toalety,“ sděluje Šudoma. V některých školách došlo na polepy dveří, aby bylo dobře znát, kde je tělocvična a kde přírodovědný kabinet.

Projekt nazvaný Barevná škola spustili M. Šudoma s Petrem Maxou letos na jaře, ohlas mezi učiteli a řediteli škol je veliký, není tedy divu, že právě o prázdninách mají všichni plné ruce práce a ve velkém se lepí a lepí  – v pražských, ústeckých, ale teď hlavně teplických školách.

Tou poslední je Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Na Stínadlech, po níž budou následovat prostory ZŠ na Metelkově náměstí.

Libuše Maxová